• Fotograf: Aron Mattsson
  • Utställning:Corpus Materia
  • Vernissage: 13 april 2019


  • Hemsida: www.aronmattsson.com

Corpus Materia


Men det här projektet vill jag dekonstruera bilden av kroppen. Skapa nya former, nya kroppar som bryter gränsen mellan vad som är människa och vad som är annat, mellan livet och döden, om man så vill, där tiden är vad som skiljer dessa ting uppbyggda av samma stoff, elektroner, protoner tomhet. Men bryts gränsen verkligen? Det är fortfarande en tydlig gräns där en bild, ett utsnitt av verkligen, slutar och en annan tar vid. Jag vill åt den tvetydigheten.

Jag arbetar med analog mellanformatskamera och svartvit film som skannas och bearbetas digitalt och utav respekt för fotohistorien följer jag vissa regler. Inga beskärningar i efterhand, ingen manipulation som inte jag kunde gjort i mörkrum. Begränsningar som också skapar frihet, ett stadigt ramverk att luta sig på.


Aron Mattson


Aron Mattsson har förvärvat sin bildvärld genom utforskande av gamla analoga processer, genom att vara assistent åt bl a Denise Grünstein, Martina Hoogland Ivanow och Thron Ullberg tillsammans med en akademisk bakgrund där han har studerat konstvetenskap, filosofi och estetik.

Denna kombination av det praktiska hantverkskunnandet och det konstteoretiska har gjort att han idag har ett tydligt och personigt uttryck där han utforskar sina egna symboler, ofta med en mörk, tilltalande underton.