Göran Lidén
2017.03.04 – 2017.04.12

Göran Lidén

Fotografen och galleristen Göran Lidén är sedan många år bosatt och verksam på landet utanför Vara på västgötaslätten. Men sina rötter har han längre västerut. Han är född och uppvuxen i Göteborg, och mellan 1962 och 1964 bodde han i Landala. Vid samma tidpunkt i historien som staden beslutade att sanera stadsdelen på allt utom ett fåtal hus och ett kvarter. Innan rivningen startade hann Göran dokumentera husen och gatorna med sin kamera.

”Vid en djupdykning i mitt gamla negativarkiv för något år sedan återfann jag bilderna och började kopiera upp dem på silvergelatinpapper och göra ett par gummitryck. Resultatet är en utställning för att minnas Landala som det såg ut före saneringen.”

Långt innan Landala visste Göran att det var fotograf han skulle bli. Pappa, Gösta Lidén var porträttfotograf och den unge Göran växte upp i fotoateljén.

”Jag fick tidigt följa med pappa på uppdrag. Förutom porträtten fotograferade han mycket för sjöfarten och varvsindustrin. Ändå var det mörkrummet som var det mest spännande”.

Göran fortsatte i pappas fotspår, gick elev i ateljén, fortsatte med militärtjänst i Arméns fotoskola, fortbildade sig i Slöjdföreningens skola och började arbeta som yrkesfotograf.

”Fotografi har alltid funnits med i mitt liv, men i 30-årsåldern tog andra intressen över. Jag utbildade mig till socionom och kom att ägna 30 år åt det yrket. Fast mörkrummet har jag aldrig lämnat.”

När pensionen närmade sig, fick också intresset för fotografi och estetik mer plats igen. Tillsammans med hustrun, Ingeborg Skaar, grundade han Skarliden Galleri hemma i Vara. Galleriet inriktade sig mot fotografi, grafik och textil konst.

”Med galleriet fick fotointresset en nytändning. Efter att vi hade ställt ut Hans Nohlberg, Chia N Löfqvist och Monica Englund, började jag att utforska nygamla metoder som gummitryck.”

En teknik som han bland annat har tillämpat på det återfunna Landalabilder som Elf ställer ut våren 2017.

Om Landala

År 1883 införlivades Landala, ett område befolkat av fattiga arbetare i enkla trähus på tomter som de arrenderade för en billig peng, med Göteborg.

Bland kåkarna härjade tuberkulos och andra sjukdomar, men i samband med införlivningen påbörjade man en sanering och gjorde upp en stadsplan. Vatten- och avloppsledningar drogs och de flesta gamla husen ersattes med de landshövdingehus som var typiska för Göteborgs arbetarområden. Lägenheterna var dock fortsatt små, 84 procent hade inte mer än ett rum och kök. Centralvärme saknades och torrdass fanns på gården.

Landala förblev en arbetarstadsdel och en värld skild från den borgerliga stenstaden.

På 1960-talet ansåg man att en stor del av husen var hårt slitna och underhållet eftersatt. I avsikt att köpa in, riva och planera för nybyggnation, bildades det halvkommunala bolaget, Fastighets AB Göta Lejon. 1964 drog rivningarna igång och fem år senare var det mesta borta. Endast ett kvarter behölls intakt och 1973–74 stod det nya Landala klart.

Göran Lidén
Göran LidénLandala 1964Landala 1964
Galleri ELF

Alfhemsgatan 2
413 10 Göteborg

hello@gallerielf.se


Öppettider
Lördag: 11:00 - 15:00
Onsdag: 16:00 - 19:00