'
  • Fotograf: Gunnar Smoliansky
  • Utställning: Promenadbilder
  • Utställningsperiod 30 sep – 11 nov 2017

GUNNAR SMOLIANSKY


Promenadbilder, ursprungligen visade på Moderna muséet 1986.

Gunnar Smoliansky är en av Sveriges mest betydelsefulla fotografer. Han föddes 1933 i Visby och har sedan början av 1950-talet ägnat sig åt fotografi. Sedan 1970-talet arbetar Gunnar Smoliansky som fri konstnär, i stort sett uteslutande med egna fotografiska bilder. Han representerar idag ett alldeles unikt konstnärskap, om än med kopplingar och referenser till fotografihistorien. Vägen till hans erkännande gick via ett tidigt fritt fotograferande, han arbetade en tid som assisterande fotograf, deltog i Christer Strömholms kvällskurser och åren 1956–63 var han anställd som industrifotograf.

Gunnar Smoliansky arbetar uteslutande med svartvitt fotografi och framställer alltid själv sina bilder. Under hela sin fotografiska karriär har han arbetat utifrån sådana motiv som råkat komma i hans väg och han har förvandlat dessa motiv till färdiga verk i mörkrummet. I stora delar av Gunnars Smolianskys bildvärld möter man Stockholm, speciellt Södermalm och trakterna kring Saltsjö-Boo, de platser där han mestadels bott och verkat.

Gunnars Smolianskys fotografiska verk har i geografisk mening uppehållit sig inom ett ganska begränsat område. Trots detta har han alltmer kommit att betraktas som en världsfotograf.© Copyright 2019 ELF. All Rights Reserved.