• Fotograf: Lena Källberg
  • Utställning: Pinhole
  • Utställningsperiod 18 nov – 16 dec 2017


  • Hemsida: www.lenakallberg.se

LENA KÄLLBERG


Lena Källberg, född 1968, är uppvuxen i Valbo i Gästrikland men bor sedan 1998 i Årsta i södra Stockholm. Hon har fotograferat sedan Instamatic-åldern, är självlärd och har under de senaste åren nästan uteslutande använt enkla fotografiska verktyg, oftast ombyggda eller hembyggda kameror, för att utforska gränserna för föreställande fotografi och kameran som ”sanningsvittne”.

De enkla kamerorna använder hon för att undersöka vad som händer när detaljer får stå tillbaka för grovhuggna renderingar. Den mänskliga hjärnan tycks konstruerad för att skapa mening i de intryck som når den. Om intrycken i sig inte räcker till, tar vi helt enkelt hjälp av tidigare erfarenheter för att tolka upplevelsen och kunna veta hur vi ska reagera på den. Det är så vi bygger kunskap om omvärlden; betydelse baseras på erfarenhet.

Bilden får inte sin titel förrän kopian är färdig, när den betraktats tagen ur sitt sammanhang och berättar en möjlig historia. Ibland får den detaljkarga bilden ett nytt liv när den väl har fått ett namn, som om det först då skapas ett ”före” och ett ”efter” bilden, själva berättelsen som bilden är en del av.

Lena Källberg är medlem i arbetsgruppen för Worldwide Pinhole Photography Day, undervisar i analoga fototekniker och hålkamerakonstruktion och är lärare hos moderskeppet.se. Hon ställer regelbundet ut bilder i Sverige och internationellt.© Copyright 2019 ELF. All Rights Reserved.