Markus Jenemark & Lena Källberg
2017.11.18 – 2017.12.16

Lena Källberg

Lena Källberg, född 1968, är uppvuxen i Valbo i Gästrikland men bor sedan 1998 i Årsta i södra Stockholm. Hon har fotograferat sedan Instamatic-åldern, är självlärd och har under de senaste åren nästan uteslutande använt enkla fotografiska verktyg, oftast ombyggda eller hembyggda kameror, för att utforska gränserna för föreställande fotografi och kameran som ”sanningsvittne”.

De enkla kamerorna använder hon för att undersöka vad som händer när detaljer får stå tillbaka för grovhuggna renderingar. Den mänskliga hjärnan tycks konstruerad för att skapa mening i de intryck som når den. Om intrycken i sig inte räcker till, tar vi helt enkelt hjälp av tidigare erfarenheter för att tolka upplevelsen och kunna veta hur vi ska reagera på den. Det är så vi bygger kunskap om omvärlden; betydelse baseras på erfarenhet.

Bilden får inte sin titel förrän kopian är färdig, när den betraktats tagen ur sitt sammanhang och berättar en möjlig historia. Ibland får den detaljkarga bilden ett nytt liv när den väl har fått ett namn, som om det först då skapas ett ”före” och ett ”efter” bilden, själva berättelsen som bilden är en del av.

Lena Källberg är medlem i arbetsgruppen för Worldwide Pinhole Photography Day, undervisar i analoga fototekniker och hålkamerakonstruktion och är lärare hos moderskeppet.se. Hon ställer regelbundet ut bilder i Sverige och internationellt.

Läs gärna mer om Lena Källberg och upptäck hennes konst på www.lenakallberg.seMarkus Jenemark

Markus Jenemark, född 1974, är bosatt i Hjo där han nu går konstnärligt projektår på Hjo Konstskola. Han fotograferar främst sin familj och landsbygden runtomkring Hjo där han bor. Bilderna utstrålar ett lugn och stämningen i fotona har beskrivits som poetisk och drömsk.

"Det stilla och eftertänksamma bildspråk jag försöker förmedla har nog till stor del att göra med att jag är uppvuxen i en liten stad på landsbygden där tempot är lugnt och saker får ta tid."

"För mig är det viktigt att vara personlig och dela med mig av mina känslostämningar i bilderna. Det är fantastiskt att kunna beröra andra människor genom bilder, att få folk att associera, känna något och kanske minnas händelser eller personer från deras livshistoria."

Markus har ställt ut ett 20-tal gånger sedan 2007 på bl a gallerier, fotofestivaler, i offentlig miljö och konsthall. Han har gett ut sex egentillverkade fotoböcker, i små upplagor. Han har även publicerats i fotomagasin.

Läs gärna mer om Markus Jenemark och upptäck hans konst på www.markusjenemark.portfoliobox.seGalleri ELF

Alfhemsgatan 2
413 10 Göteborg

hello@gallerielf.se


Öppettider
Lördag: 11:00 - 15:00
Onsdag: 16:00 - 19:00